ในเชิงวิวัฒนาการ การมีหมู่เลือดที่หลากหลายในมนุษย์ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

Image from: https://bigpictureeducation.com/blood-cells-images

เคยสงสัยกันไหมครับ ว่าการที่คนเรามีหมู่เลือดที่หลายหลาย โดยแบ่งเป็น A, B, AB, O นั้นมีข้อดีอย่างไร โดยเฉพาะในเชิงวิวัฒนาการของมนุษย์ Suzanne Sadedin ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาวิวัฒนาการได้อธิบายไว้ว่า ความหลากหลายของหมู่เลือดไม่ได้ดำเนินไปอย่างเป็นกลาง แต่มันดำเนินไปโดย “การเลือก” โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2 ทฤษฎี ดังนี้
1.  การเปลี่ยนแปลงในการเลือก (Variation in selection) ตัวอย่างของทฤษฎีนี้ เช่น การที่บุคคลที่หมู่เลือดต่างกัน มีภูมิต้านทานต่อโรคแตกต่างกัน เช่น หมู่เลือด AB มีภูมิต้านทาน แต่หมู่เลือด O กลับอ่อนไหวต่ออหิวาตกโรค ในทางกลับกัน หมู่เลือด O มีภูมิต้านทางต่อมาลาเรียที่ดีกว่า ซึ่งหากเกิดโรคระบาดข้างต้นทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีมนุษย์ที่อยู่รอดจากโรคนั้นๆ
2. การเลือกโดยอ้างอิงกับสิ่งที่พบได้ไม่บ่อยครั้ง (Negative frequency-dependent selection) หมายถึงการที่บุคคลที่มีหมู่เลือดที่หายากถือเป็นข้อได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น แบคทีเรีย จะปรับตัวเข้าหาโฮสต์ที่มันอาศัยอยู่ ดังนั้นมันจึงสามารถโจมตีโฮสต์ในประเภทเดียวกัน (หมู่เลือดเดียวกัน) ได้ดีกว่า หรือกับไวรัส ที่มันจะขโมยโปรตีนจากเนื้อเยื่อเซลล์ของโฮสต์ เพื่อใช้ในการพรางตัวจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งมีโอกาสที่ไวรัสจะนำแอนติเจน (antigen) จากโฮสต์ก่อนหน้า มาสู่โฮสต์ใหม่ด้วย ซึ่งหากระบบภูมิคุ้มกันในโฮสต์ใหม่พบว่าแอนติเจนนี้แตกต่างจากแอนติเจนของตน ก็จะสามารถตรวจพบและทำลายไวรัสได้
 
Reference: From an evolutionary perspective, why do we have multiple different blood types and what advantages or disadvantages does that entail?