บ้านรักไทย | Ban Rak Thai Village, Mae Hong Son, Thailand


Date: December 2016
Device: Xiaomi Redmi Note 3 Pro
View of Ban Rak Thai, a Yunnan Chinese village located in Mae Hong Son, near Thai-Myanmar border in the northern Thailand. Captured from the other side of the lake. You’ll see fog on the water surface which will usually appear when it is winter time in Thailand.
บรรยากาศของบ้านรักไทย หมู่บ้านจีนยูนนานที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขตแดนไทย-พม่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพถ่ายจากบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบด้านตรงข้ามหมู่บ้าน โดยสามารถเห็นหมอกบางๆ อยู่บริเวณผิวน้ำของทะเลสาบในช่วงฤดูหนาว
Location: