สร้าง DNS Record สำหรับโฮสต์บน Google Cloud Platform

การสร้าง DNS Record สำหรับ map ชื่อโดเมน ที่เรา register ไว้แล้ว เพื่อมาใช้งานกับโฮสต์บน Google Cloud Platform มีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่เมนู Products -> Networking -> Network Services -> Cloud DNS
 2. คลิ๊ก  CREATE ZONE
 3. กรอกข้อมูลของ DNS Zone ที่ต้องการสร้างให้ครบ แล้วกด Create
  – Zone name คือชื่อของ DNS Zone ที่เราต้องการสร้าง
  – DNS name คือชื่อโดเมนที่เราได้จดทะเบียนไว้แล้ว
  – DNSSEC คือระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลของผู้ถือครองชื่อโดเมน (อ่านเพิ่มเติม https://www.thnic.co.th/th/dnssec/)
  – Description คือคำอธิบายของ DNS zone
 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและกด Create แล้ว จะได้ DNS Zone configuration ดังนี้
 5. เลือก Add record set เพื่อสร้าง Record ที่จะ map ระหว่าง ชื่อโดเมน และ Google Compute Engine Instance และกรอกข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
  – DNS name คือชื่อโดเมน
  – Resource Record Type คือประเภทของ DNS record (อ่านเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DNS_record_types)
  – IPv4 Address คือ Static IP address ของ Google Compute Engine Instance
 6. เมื่อกด Create แล้วจะเห็น DNS record ใหม่ ถูกสร้างขึ้นมา
 7. หลังจากรอสักครู่ให้ DNS record ถูก propagate ออกไป ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยในตัวอย่างเป็น web server